Poslovne reference

Poslovne Reference

Prozvodni Program Tool Precision-a obuhvata širok spektar razovrsnih vrsta reznih alata , geometrija i
karakteristika , koji se koriste u različitim proizvodnim Branšama.

Tako da poslovnu saradnju ostvarujemo sa širokim auditorijem poslovnih klijenata iz sljedećih 
proizvodnih Branši :


AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Poslovni odnos sa kupcima koji djeluju na polju obrade komponenti za potrebe automobilske industije , ostvarujemo 
na polju proizvodnje Specijalnih reznih alata na način da razvijamo unikatne alate za specifične zahtjeve i 
potrebe klijenata. 
Potencijalnim kupcima iz branše proizvodnje komponente stojimo na usluzi kako razvoja i proizvodnje specijalnih 
reznih alata , tako i na polju razvoja i optimizacije proizvodne tehnologije.
   reference-aero-space-industry   razvojna-10INDUSTRIJA OPŠTE MAŠINSKE OBRADA METALA

Poslovni odnos sa kupcima koji djeluju na pri izrade komponenti koje se koriste u opštoj mašinskoj branši zasnivamo 
na polju izrade standardnih reznih alata , koje na tržištu nudimo u dva kvalitativna nivoa : "PREMIUM LINE" Rezni Alati 
i "ECO LINE" Rezni Alati , sa kojima možemo osigurati potrebe visokorangiranih i niže rangiranih poslovnih partnera. 
Takav način djelovanja nam omogućava da se efektivno nosimo sa postojećom i nadolazećom izvan Evropskom konkurencijom.
   refrence-general-machining          razvojna-13INDUSTRIJA ALATA ZA INJEKCIONO BRIZGANJE PLASTIKE I METALA

Industrija alata za Injekciono Brizganje Plastike , Metala i Gravitaciono Livenje je primarni interes Menadžmenta 
Tool Precision d.o.o. Zahvaljujući takvom ciljanom usmjerenju , uz vrlo velike napore razvili smo čitav dijapazon 
vrlo KVALITETNIH ALATA ZA OBRADU metala u MOLD AND DIE industriji , koji se kvalitativno nose sa najjačim 
Svjetskim brendovima u ooj oblasti. Kompletan proizvodni asortiman pretočen je u opsežan katalog reznih alata , 
koji svojim asortimanom može pokriti potrebe i najzahtjevnijih i najkompleksnijih proizvodnih procesa.
Naš inženjerski kadar konstantno stoji na usluzi ciljanim partnerima , koji su prepoznali naš potencijal 
na polju proizvodnje MOLD AND DIE reznih alata i usmjerenja ka optimizaciji proizvodnih procesa.
 machining_thermoforming_molds   razvojna-9


INDUSTRIJA OBRADE ALUMINIJUMA I ALUMINIJSKIH LEGURA

Uža specijalnost našeg djelovanja jeste proizvodnja HIGH-TECH reznih alata za obradu aluminijuma i aluminijskih
legura. Zahvaljujući konstantnim pritiscima naših cijenjenih potencijalnih klijenata za proizvodnjom visoko
produktivnih reznih alata , razvili smo vrlo širok spektar reznih alata isključivo za obradu aluminijuma koji
kvalitetom pariraju Naj-jačim Evropskim Brendovima.
Sa proizvodnim programom alata za obradu aluminijuma smo osigurali vrlo visok rang u ovom području , te izvršili
katalošku selekciju ovih alata u katalogu proizvoda "PREMIUM LINE". Vrlo širok auditorijum naših poslovnih 
klijenata jasno govori o nivou na kojim se nalazimo u ovom području.

  reference-aluminijum-2       056-kordel_standard_ngs_c06

 
INDUSTRIJSKA RJEŠENJA MULTIFUNKCIONALNIH REZNIH ALATA ZA OBRADU METALA 

S ciljem da napravimo tehnološki iskorak koji je uslovljen potrebama kupaca koji djeluju u polju pojedinačne 
i maloserijske proizvodnje , a teže neprestalnoj optimizaciji proizvodnog procesa i ciljanog smanjenja 
vremena izrade komponenti ; razvili smo poseban proizvodni program "MULTI LINE" REZNIH ALATA za specijalne
potrebe.
Ciljani interes je bio da se primjenom ovih alata objedini više proizvodnih operacija u jednu cjelinu , te na taj
smanji broj alata u procesu i optimira proizvodna tehnologija. 

reference-aerospace     razvojna-22 


INDUSTRIJSKI ALATI ZA OBRADU NAVOJA 

Alati za obradu navoja predstavljaju jedno vrlo specifično i kompleksno područje djelovanja za čiju proizvodnju
je potreban vrlo edukovan inženjersko-proizvodni tim. Iz istog razloga potencijalni kupci nemaju mogućnost da
svoje dobavne potrebe zadovolje kod jednog proizvođača - na jednom mjestu. Iz navedenog razloga smo se odlučili 
da , da razvijemo kompletnu paletu alata za obradu navoja , te da istu prilagodimo potrebama naših kupaca.
Aktivnosti oko razvoja , testiranja i izrade kataloga su u toku , dok je naš entuzijazam oko uspješnosti 
plasmana ovih proizvoda u budućnosti vrlo veliki.

   reference-navojna-tehnika       razvojna-23


INDUSTRIJA OBRADE PVC PROFILA ZA PROZORE I VRATA

Vezanu Poslovnu Saradnju sa firmama  Bosansko-Hercegovačke industrije koja djeluje u proizvodnoj oblasti PVC 
Prozora i Vrata , razvili smo kroz specifičan program alata isključivo za obradu PVC profila , te širok 
asortiman Reznih Alata saželi u sveobuhvatan katalog reznog alata za PVC industriju.
Na sveopšte zadovoljstvo kupcima možemo ponuditi vrlo kvalitetne rezne alate , geometrijski usklađenen prema
potrebama i zahtjevima kupaca , uz fleksibilnu dobavu istih.
 
 reference-pvc-maching-2    razvojna-6


INDUSTRIJA PRERADE DRVETA

Poslovni interes sa firmama koje djeluju na polju obrade drveta na CNC obradnim centrima razvijamo kroz 
program visokokvalitetnog rotacionog reznog alata za obradu drveta , unutar kojeg sa kvalitetom pariramo a 
vrlo moćnim evropskim proizvođačima reznog alata. Na opšte zadovoljstvo kupaca , u mogućnosti smo dostaviti
naš katalog standardnog reznog alata koji obuhvata vrlo širok asortiman proizvoda sa kojim se mogu 
zadovoljiti potrebe najzahtjevnijih kupaca.  


  reference-wood-machining    018-up-down_flach 

—————————————————————————————————————————————————————

Thanks!