“SPECIJALNI” Rezni alati

PROGRAM "SPECIJALNIH" REZNIH ALATA
Specijalne Rezne Alate razvijamo prema konkretnim zahtjevima kupca , odnosno za konkretne specifične zahtjeve
za detalj koji se obrađuje i za jasno definisane radno-eksploatacione zahtjeve.

Procedura izrade Specijalnog Reznog alata se vrši definisanim redoslijedom : 

- Dostavljanje informacija od strane kupca , vezane za obradni detalj koji alat treba da obrađuje , te potpune
 informacije za radno okruženje obradnog procesa :

 1. Osnovne informacije o materijalu koji se obrađuje (Mehaničke i Hemijske Karakteristike)
 2. Način Stezanja Obradnog Predmeta (Način Stezanja : Mehaničko , Pneumatsko , Hidrauličko , Kombinovano)
 3. Mjesto Stezanja Obradnog Predmeta (Skica Stezanja)
 4. Obradna Aplikacija (Vertikalna Obrada , Horizontalna , Kombinovano)
 5. Tip Prihvata Alata ( SK , HSK , BT , ....)
 6. Način Stezanja Alata (Stezanje El.Čahurom , Stezanje Vijkom , Tolplotno, Hidrauličko , ...)
 7. Informacije o Emulziji.
 8. Crtež Obratka 

- Razvoj Rezvoj reznog alata , te izrada konstrukcione dokumentacije 

 1. Razvoj Tool Precision-a radi konstrukciono rješenje reznog alata , sa jasno definisanom konstrukcionom geometrijom
   usklađenom prema svim detaljima obradnog procesa.
 2. Dostavljanje konstrukcionog rješenja kupcu u PDF formatu.

- Saglasnost Kupca za konstrukciono rješenje

 1. Kupac vrši kontrolu crteža , te daje saglasnost za konstrukcioni crtež reznog alata
 2. Prihvatanje crteža od strane kupca

- Izrada Ponude od strane Tool Precision-a

- Proslijeđivanje Narudžbe od strane kupca i Proslijeđivanje potvrde narudžbe od strane Tool Precision-a

- Izrada Testnog alata

- Propisivanje Režima obrade i Tehnologije Eksploatacije Testnog Alata

- Testiranje Reznog alata u Proizvodnom Procesu kod Kupca (Određivanje Režima Obrade)

- Optimizacija Rezne Geometrije , Parametara Režima Obrade 

- Usvajanje Reznog Alata u Redovnu Proizvodnju

.................................................................................................................

     3-program-specijalnih-reznih-alata

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

———————————————————————————————–

Thanks!