Tool Precision “WORLD WIDE”

Tool Precision “World Wide”

Tool Precision na tržištu Republike Bosne i Hercegovine sa poslovnim aktivnostima ostvaruje poslovnu saradnju
sa 80% – 85% raspoloživog tržišta. Poslovni odnos sa poslovnim klijentima na prostoru Bosne i Hercegovine je
baziran na sveobuhvatnoj MARKETINŠKO-KOMERCIJALNOJ strategiji , te podrškom TEHNIČKOG SUPORTA kako pri razvoju
novih proizvoda ; tako i na OPTIMIZACIJI proizvodne tehnologije naših klijenata.

Pored tržišta Bosne i Hercegovine , Tool Precision putem prodajno-zastupničke mreže djeluje na :

Regionalnom Tržištu :                                                 Evropskom Tržištu :

– Republika Hrvatska                                                        – Republika Austrija
– Republika Srbija                                                              – Republika Njemačka
– Republike Slovenija                                                        – Republika Turska

Molimo cijenjene potencijalne kupce koji su zainteresovani za poslovnu saradnju , da shodno Geografskoj pripadnosti
na karti PRODAJNO-ZASTUPNIČKE mreže pronađu zastupnika za Regiju kojoj pripadaju , te da se istim obrate sa konkretnim
zahtjevom :

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Thanks!