Razvojna Orijentacija

Razvojna Poslovna Orijentacija

Tool Precision je potpuno razvojno Orijentisana 
proizvodna firma.
razvojna-22

Naše razvojno okruženje nije usmjereno iključivo na
razvoj naših proizvoda i alata ; već i na razvoj
proizvodnih procesa naših poslovnih klijenata ; 
kroz mogućnost implementacije više različitih 
optimizacionih kriterija :

- Razvoj i Optimizacija koncepta Proizvodne Tehnologije

- Inegracija Proizvodnih operacija neprestalnom težnjom
 za dizajnom inoviranih rješenja REZNIH ALATA koji
 omogućavaju integraciju više proizvodnih operacija , 
 sa krajnjim ciljeem smanjenja vremena izrade po
 obrađenom proizvodu.

- Optimizaciji Vremena izrade Proizvoda skraćenjem vremena trajanja proizvodnih operacija

- Povećanju Životnog Vijeka Reznih Alata kroz proces optimizacije oštrenja , te povećanje broja
 oštrenja koje se u konačnici odražava na produženje životnog vijeka istog ; te smanjenje
 utroška po obrađenom proizvodu.

- Optimizaciji Rezne Geometrije alata i eksploatacionih performansi reznih alata , sa 
 sa krajnjim ciljem podizanja konkurentnosti proizvodnog procesa ,te boljim pozicioniranjem 
 na Globalnoj svjetskoj utakmici.

Razvojno Orijentisani inženjerski tim , konstantno stoji na usluzi našim poslovnim klijentima , te rado prihvata
učešće na zajdničkom kreiranju ideja usmjerenih na optimizaciju proizvodnog procesa , što u konačnici predstavlja
naš zajednički uspjeh na Globalnom tržištu.

razvojna-23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks!