Dostava i plaćanje

DOSTAVA I PLAĆANJE

Dostavu i plaćanje svih proizvoda iz Tool Precision Proizvodnog programa i Prodajno-Zastupničkog programa
vršimo u skladu sa propisanim “Opštim Prodajnim Uslovima”.

Izuzetak mogu da čine posebno ugovoreni odnosi sa kupcem , koji trebaju biti sastavni dijelovi potpisnog
ugovora koji opisuje i reguliše način poslovnog odnosa Prodavac (Proizvođač) – Kupac.
———————————————————————————————————-

Opšte Prodajne uslove poslovanja firme Tool Precision d.o.o možete :

Pročitati na sljedećoj Web lokaciji :
http://tool-precision.ba/prodajni-uslovi/opsti-prodajni-uslovi/

ili

Preuzeti na sljedećoj Web lokaciji :

http://tool-precision.ba/katalozi-dokumenti/kategorija-4/

———————————————————————————————————-

Thanks!