Potpuna Tehnička Podrška

Potpuna Tehnička Podrška

Siguran , pouzdan i inovativan proces naših poslovnih 
klijenatapotpuna-tehnicka-podrska je krajnji cilj našeg Tehničkog Inženjering 
tima , koji naše klijente nastoji opskrbiti najnovijim 
tehničkim dostignućima reznih alata ; nastalih kao  
produkt implementacije novih proizvodnih tehnologija 
u Tool Precision d.o.o

Našim kupcima osiguravamo Fleksibilnu tehničku podršku
kako po pitanju tehničkog savjetovanja o funkcionalnim 
načinima korištenja naših proizvoda baziranu kao 
predprodajnu aktivnost ;tako i postprodajnu aktivnost 
baziranu  visokokvalitetnoj  edukaciji korištenja 
isporučenih proizvoda.

Za sve Proizvode koji su dio našeg Proizvodnog-Prodajnog
programa , našim kupcima osiguravamo potpunu tehničku podršku , 
po pitanju :

- Izbora Proizvoda - Alata
- Preporuku i Izbor Prihvata , kao i Steznih Alata
- Izboru Obradnih Operacija , i načinu upotrebe proizvoda
  za definisanu Obradnu Operaciju.
- Izboru Optimalnih Parametara Režima Obrade
- Optimizaciji Tehnoloških Obradnih Parametara.
- Optimizaciji Rezne Geometrije Alata

Svim našim kupcima poredstvom našeg Visokoedukovanog Inženjering tima pružamo tehničku podršku po pitanju Tehničkog
savjetovanja i efektivnog korištenja naših proizvoda. Naš tim po zahtjevu kupca u vrlo kratkom vremenu izlazi na 
teren , te zajedno sa Tehničkom službom kupca sprovodi usaglašene Optimizacione aktivnosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks!